Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
61 Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Strophariaceae Pholiota Pholiota sp. Pholiota sp. Дэлгэрэнгүй
62 Ascomycota Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Collembolispora Collembolispora sp. Collembolispora sp. Дэлгэрэнгүй
63 Euryarchaeota Halobacteria Halobacteriales Halobacteriaceae Natronolimnobius Natronolimnobius sp. Natronolimnobius sp. Дэлгэрэнгүй
64 Euryarchaeota Halobacteria Halobacteriales Halobacteriaceae Natronococcus Natronococcus sp. Natronococcus sp. Дэлгэрэнгүй
65 Euryarchaeota Halobacteria Halobacteriales Halobacteriaceae Haloterrigena Haloterrigena sp. Haloterrigena sp. Дэлгэрэнгүй
66 Euryarchaeota Halobacteria Halobacteriales Halobacteriaceae Halorubrum Halorubrum sp. Halorubrum sp. Дэлгэрэнгүй
67 Euryarchaeota Halobacteria Halobacteriales Halobacteriaceae Haloplanus Haloplanus sp. Haloplanus sp. Дэлгэрэнгүй
68 Cyanobacteria Cyanophyceae Spirulinales Spirulinaceae Spirulina Spirulina sp. Spirulina sp. Дэлгэрэнгүй
69 Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Nostocaceae Nematonostoc Nematonostoc sp. Nematonostoc sp. Дэлгэрэнгүй
70 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Thermomonosporaceae Actinomadura Actinomadura sp. Actinomadura sp. Дэлгэрэнгүй