Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
6451 Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Модны мэлхий Модны мэлхий Dryophytes japonicus Модны мэлхий (Алс дорнодын модны мэлхий) Дэлгэрэнгүй
6452 Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Бах Ногоон бах Strauchbufo raddei Монгол бах Дэлгэрэнгүй
6453 Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Бах Ногоон бах Bufotes pewzowi Певцовын бах (Зүүнгарын бах) Дэлгэрэнгүй
6454 Хөвчтөн Хоёр нутагтан Сүүлтэй хоёр нутагтан Гүлмэр Гүлмэр Salamandrella keyserlingii Шивэр гүлмэр (Сибирийн гүлмэр) Дэлгэрэнгүй