Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
51 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Alonella Alonella exigue Alonella exigue Дэлгэрэнгүй
52 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Alonella Alonella nana Alonella nana Дэлгэрэнгүй
53 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Alona Alona rectangula Alona rectangula Дэлгэрэнгүй
54 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Alona Alona affinis Alona affinis Дэлгэрэнгүй
55 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Alona Alona guttata Alona guttata Дэлгэрэнгүй
56 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Alona Alona costata Alona costata Дэлгэрэнгүй
57 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Alona Alona quadrangularis Alona quadrangularis Дэлгэрэнгүй
58 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Leydigia Leydigia leydigii Leydigia leydigii Дэлгэрэнгүй
59 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Rhynchotalona Rhynchotalona falcata Rhynchotalona falcata Дэлгэрэнгүй
60 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Disparalona Disparalona rostrata Disparalona rostrata Дэлгэрэнгүй