Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
41 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Mucoraceae Actinomucor Actinomucor sp. Actinomucor sp. Дэлгэрэнгүй
42 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Umbelopsidaceae Umbelopsis Umbelopsis sp. Umbelopsis sp. Дэлгэрэнгүй
43 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Lichtheimiaceae Rhizomucor Rhizomucor sp. Rhizomucor sp. Дэлгэрэнгүй
44 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Gongronella Gongronella sp. Gongronella sp. Дэлгэрэнгүй
45 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Cunninghamella Cunninghamella sp. Cunninghamella sp. Дэлгэрэнгүй
46 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Absidia Absidia sp. Absidia sp. Дэлгэрэнгүй
47 Zygomycota Incertae sedis Mortierellales Mortierellaceae Mortierella Mortierella sp. Mortierella sp. Дэлгэрэнгүй
48 Chytridiomycota Chytridiomycetes Spizellomycetales Spizellomycetaceae Gaertneriomyces Gaertneriomyces sp. Gaertneriomyces sp. Дэлгэрэнгүй
49 Chytridiomycota Chytridiomycetes Rhizophydiales Rhizophydiaceae Rhizophydium Rhizophydium sp. Rhizophydium sp. Дэлгэрэнгүй
50 Basidiomycota Ustilaginomycetes Ustilaginales Ustilaginaceae Ustilago Ustilago sp. Ustilago sp. Дэлгэрэнгүй