Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
31 Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Pichiaceae Kazachstania Kazachstania sp. Kazachstania sp. Дэлгэрэнгүй
32 Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Pichiaceae Pichia Pichia sp. Pichia sp. Дэлгэрэнгүй
33 Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Metschnikowiaceae Metschnikowia Metschnikowia sp. Metschnikowia sp. Дэлгэрэнгүй
34 Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Metschnikowiaceae Clavispora Clavispora sp. Clavispora sp. Дэлгэрэнгүй
35 Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Dipodascaceae Yarrowia Yarrowia sp. Yarrowia sp. Дэлгэрэнгүй
36 Ascomycota Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Stachylidium Stachylidium sp. Stachylidium sp. Дэлгэрэнгүй
37 Basidiomycota Microbotryomycetes Sporidiobolales Incertae sedis Rhodotorula Rhodotorula sp. Rhodotorula sp. Дэлгэрэнгүй
38 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Incertae sedis Ambomucor Ambomucor sp. Ambomucor sp. Дэлгэрэнгүй
39 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Rhizopodaceae Rhizopus Rhizopus sp. Rhizopus sp. Дэлгэрэнгүй
40 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Mucoraceae Mucor Mucor sp. Mucor sp. Дэлгэрэнгүй