Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
31 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Diaptomidae Metadiaptomus Metadiaptomus asiaticus Metadiaptomus asiaticus Дэлгэрэнгүй
32 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Temoridae Heterocope Heterocope borealis Heterocope borealis Дэлгэрэнгүй
33 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Moinidae Moina Moina mongolica Moina mongolica Дэлгэрэнгүй
34 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Moinidae Moina Moina macrocopa Moina macrocopa Дэлгэрэнгүй
35 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Moinidae Moina Moina brachiata Moina brachiata Дэлгэрэнгүй
36 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Moinidae Moina Moina micrura Moina micrura Дэлгэрэнгүй
37 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Moinidae Moina Moina rectirostris Moina rectirostris Дэлгэрэнгүй
38 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Moinidae Moina Moina mongolica Moina mongolica Дэлгэрэнгүй
39 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Macrothricidae Macrothrix Macrothrix odonthocephala Macrothrix odonthocephala Дэлгэрэнгүй
40 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Macrothricidae Macrothrix Macrothrix laticornis Macrothrix laticornis Дэлгэрэнгүй