Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
21 Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Bradyrhizobiaceae Bosea Bosea sp. Bosea sp. Дэлгэрэнгүй
22 Firmicutes Bacilli Lactobacillales Streptococcaceae Streptococcus Streptococcus sp. Streptococcus sp. Дэлгэрэнгүй
23 Firmicutes Bacilli Lactobacillales Streptococcaceae Lactococcus Lactococcus sp. Lactococcus sp. Дэлгэрэнгүй
24 Firmicutes Bacilli Lactobacillales Leuconostocaceae Weissella Weissella sp. Weissella sp. Дэлгэрэнгүй
25 Firmicutes Bacilli Lactobacillales Leuconostocaceae Leuconostoc Leuconostoc sp. Leuconostoc sp. Дэлгэрэнгүй
26 Firmicutes Bacilli Lactobacillales Lactobacillaceae Lactobacillus Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. Дэлгэрэнгүй
27 Firmicutes Bacilli Lactobacillales Enterococcaceae Enterococcus Enterococcus sp. Enterococcus sp. Дэлгэрэнгүй
28 Firmicutes Bacilli Bacillales Paenibacillaceae Paenibacillus Paenibacillus sp. Paenibacillus sp. Дэлгэрэнгүй
29 Firmicutes Bacilli Bacillales Bacillaceae Halobacillus Halobacillus sp. Halobacillus sp. Дэлгэрэнгүй
30 Firmicutes Bacilli Bacillales Bacillaceae Bacillus Bacillus sp. Bacillus sp. Дэлгэрэнгүй