Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
11 Proteobacteria Gammaproteobacteria Oceanospirillales Halomonadaceae Halomonas Halomonas sp. Halomonas sp. Дэлгэрэнгүй
12 Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Serratia Serratia sp. Serratia sp. Дэлгэрэнгүй
13 Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Enterobacter Enterobacter sp. Enterobacter sp. Дэлгэрэнгүй
14 Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Comamonadaceae Variovorax Variovorax sp. Variovorax sp. Дэлгэрэнгүй
15 Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiaceae Burkholderia Burkholderia sp. Burkholderia sp. Дэлгэрэнгүй
16 Proteobacteria Alphaproteobacteria Sphingomonadales Sphingomonadaceae Sphingomonas Sphingomonas sp. Sphingomonas sp. Дэлгэрэнгүй
17 Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Rhizobiaceae Rhizobium Rhizobium sp. Rhizobium sp. Дэлгэрэнгүй
18 Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Rhizobiaceae Ensifer Ensifer sp. Ensifer sp. Дэлгэрэнгүй
19 Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Phyllobacteriaceae Phyllobacterium Phyllobacterium sp. Phyllobacterium sp. Дэлгэрэнгүй
20 Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Phyllobacteriaceae Mesorhizobium Mesorhizobium sp. Mesorhizobium sp. Дэлгэрэнгүй