Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
91 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Dermacoccaceae Luteipulveratus Luteipulveratus sp. Luteipulveratus sp. Дэлгэрэнгүй
92 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Cryptosporangiaceae Cryptosporangium Cryptosporangium sp. Cryptosporangium sp. Дэлгэрэнгүй
93 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Brevibacteriaceae Brevibacterium Brevibacterium sp. Brevibacterium sp. Дэлгэрэнгүй
94 Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Wickerhamomycetaceae Candida Candida sp. Candida sp. Дэлгэрэнгүй
95 Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Wickerhamomycetaceae Wickerhamomyces Wickerhamomyces sp. Wickerhamomyces sp. Дэлгэрэнгүй
96 Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Pichiaceae Saccharomyces Saccharomyces sp. Saccharomyces sp. Дэлгэрэнгүй
97 Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Pichiaceae Kluyveromyces Kluyveromyces sp. Kluyveromyces sp. Дэлгэрэнгүй
98 Ascomycota Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Allantophoma Allantophoma sp. Allantophoma sp. Дэлгэрэнгүй
99 Ascomycota Sordariomycetes Incertae sedis Incertae sedis Xylomelasma Xylomelasma sp. Xylomelasma sp. Дэлгэрэнгүй
100 Ascomycota Sordariomycetes Incertae sedis Incertae sedis Papulaspora Papulaspora sp. Papulaspora sp. Дэлгэрэнгүй