Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Fungi - Бичил биетэн
Хүрээний нэр: Ascomycota - Ascomycota
Ангийн нэр: Sordariomycetes - Sordariomycetes
Багийн нэр: Hypocreales - Hypocreales
Овгийн нэр: Nectriaceae - Nectriaceae
Төрлийн нэр: Fusarium - Fusarium
Зүйлийн нэр: Fusarium sp. - Fusarium sp.
Буцах