Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Fungi - Бичил биетэн
Хүрээний нэр: Ascomycota - Ascomycota
Ангийн нэр: Dothideomycetes - Dothideomycetes
Багийн нэр: Venturiales - Venturiales
Овгийн нэр: Venturiaceae - Venturiaceae
Төрлийн нэр: Venturia - Venturia
Зүйлийн нэр: Venturia sp. - Venturia sp.
Буцах