Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Fungi - Бичил биетэн
Хүрээний нэр: Ascomycota - Ascomycota
Ангийн нэр: Dothideomycetes - Dothideomycetes
Багийн нэр: Incertae sedis - Incertae sedis
Овгийн нэр: Pseudeurotiaceae - Pseudeurotiaceae
Төрлийн нэр: Pseudeurotium - Pseudeurotium
Зүйлийн нэр: Pseudeurotium sp. - Pseudeurotium sp.
Буцах