Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Fungi - Бичил биетэн
Хүрээний нэр: Ascomycota - Ascomycota
Ангийн нэр: Saccharomycetes - Saccharomycetes
Багийн нэр: Saccharomycetales - Saccharomycetales
Овгийн нэр: Pichiaceae - Pichiaceae
Төрлийн нэр: Basidioascus - Basidioascus
Зүйлийн нэр: Basidioascus sp. - Basidioascus sp.
Буцах