Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Proteobacteria - Proteobacteria
Ангийн нэр: Gammaproteobacteria - Gammaproteobacteria
Багийн нэр: Xanthomonadales - Xanthomonadales
Овгийн нэр: Xanthomonadaceae - Xanthomonadaceae
Төрлийн нэр: Luteibacter - Luteibacter
Зүйлийн нэр: Luteibacter sp. - Luteibacter sp.
Буцах