Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Proteobacteria - Proteobacteria
Ангийн нэр: Gammaproteobacteria - Gammaproteobacteria
Багийн нэр: Pseudomonadales - Pseudomonadales
Овгийн нэр: Pseudomonadaceae - Pseudomonadaceae
Төрлийн нэр: Azotobacter - Azotobacter
Зүйлийн нэр: Azotobacter sp. - Azotobacter sp.
Буцах