Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: von Siebold, 1848
Ангийн нэр: Hexanauplia - Олон хөлтөн
Багийн нэр: Cyclopoida - Cyclopoida
Овгийн нэр: Cyclopidae - Cyclopidae
Төрлийн нэр: Thermocyclops - Thermocyclops
Зүйлийн нэр: Thermocyclops crassus - Thermocyclops crassus
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Fischer, 1853
Зүйлийн синоним нэр: Mesocyclops brevifurcatus Harada, 1931; Mesocyclops crassus (Fischer, 1853).
Буцах