Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: von Siebold, 1848
Ангийн нэр: Hexanauplia - Олон хөлтөн
Багийн нэр: Cyclopoida - Cyclopoida
Овгийн нэр: Cyclopidae - Cyclopidae
Төрлийн нэр: Thermocyclops - Thermocyclops
Зүйлийн нэр: Thermocyclops dybowskii - Thermocyclops dybowskii
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Lande, 1890
Зүйлийн синоним нэр: Cyclops dybowskii Landé, 1890
Буцах