Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: von Siebold, 1848
Ангийн нэр: Hexanauplia - Олон хөлтөн
Багийн нэр: Cyclopoida - Cyclopoida
Овгийн нэр: Cyclopidae - Cyclopidae
Төрлийн нэр: Mesocyclops - Mesocyclops
Зүйлийн нэр: Mesocyclops leuckarti - Mesocyclops leuckarti
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Claus, 1857
Зүйлийн синоним нэр: Cyclops leuckarti Claus, 1857; Cyclops leuckarti setosa Wierzejski, 1893; Cyclops monardi Perret, 1925.
Буцах