Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: von Siebold, 1848
Ангийн нэр: Hexanauplia - Олон хөлтөн
Багийн нэр: Cyclopoida - Cyclopoida
Овгийн нэр: Cyclopidae - Cyclopidae
Төрлийн нэр: Microcyclops - Microcyclops
Зүйлийн нэр: Microcyclops bicolor - Microcyclops bicolor
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Sars, 1863
Зүйлийн синоним нэр: Cryptocyclops bicolor (Sars G.O., 1863); Cryptocyclops bicolor linjanticus (Kiefer, 1928).
Буцах