Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: von Siebold, 1848
Ангийн нэр: Hexanauplia - Олон хөлтөн
Багийн нэр: Cyclopoida - Cyclopoida
Овгийн нэр: Cyclopidae - Cyclopidae
Төрлийн нэр: Diacyclops - Diacyclops
Зүйлийн нэр: Diacyclops crassicaudis - Diacyclops crassicaudis
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Sars, 1863
Зүйлийн синоним нэр: Acanthocyclops crassicaudis (Sars G.O., 1863); Cyclops brucei Scott T., 1899; Cyclops crassicaudis Sars G.O., 1863.
Буцах