Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: von Siebold, 1848
Ангийн нэр: Hexanauplia - Олон хөлтөн
Багийн нэр: Cyclopoida - Cyclopoida
Овгийн нэр: Cyclopidae - Cyclopidae
Төрлийн нэр: Diacyclops - Diacyclops
Зүйлийн нэр: Diacyclops bicuspidatus - Diacyclops bicuspidatus
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Claus, 1857
Зүйлийн синоним нэр: Acanthocyclops bicuspidatus (Claus, 1857); Cyclops bicuspidatus Claus, 1857; Cyclops forbesi Herrick, 1895; Cyclops minnilus Forbes S.A., 1893; Cyclops roseus Daday, 1885; Cyclops subterraneus Pratz, 1866; Megacyclops bicuspidatus (Claus, 1857).
Буцах