Амьтны зүйл дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: von Siebold, 1848
Ангийн нэр: Hexanauplia - Олон хөлтөн
Багийн нэр: Cyclopoida - Cyclopoida
Овгийн нэр: Cyclopidae - Cyclopidae
Төрлийн нэр: Megacyclops - Megacyclops
Зүйлийн нэр: Megacyclops gigas - Megacyclops gigas
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Claus, 1857
Зүйлийн синоним нэр: Acanthocyclops gigas (Claus, 1857); Cyclops gigas Claus, 1857
Буцах