Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
А
Аврага дамнуур соно
Адууч чогчиго
Азийн малтаахай
Азийн минж
Азийн судалт царцаа
Азийн сүвээцагаан
Азийн хилэн эрвээхэй
Азийн хулгана
Азийн цууцаль
Алаг бужирга
Алаг дунхай
Алаг намнаа
Алаг тогоруу
Алаг тоншуул
Алагтуу хэрээ
Алаг хайргач
Алаг хөмрөг
Алаг хөөндий
Алаг хулд
Алаг хээт мөлхөө эрвээхэй
Алаг шаазгай
Алаг шунгаач
Алаг ээтэн
Алтайн богино далавчит царцаахай
Алтайн давжаа сугас
Алтайн тарвага
Алтайн хойлог
Алтайн чицуулин
Алтан хөмрөг
Алтан цэгцүүхэй
Алтлаг хэлтэг (Шар хэлтэг)
Амариллис эрвээхэй
Амарын зантгар
Амарын моголзой
Амарын сугас (Хар мөрний сугас)
Амарын хавчигас
Амарын хадран
Амарын хилэм
Амарын хөөлөнхэй
Амарын цулбуурт (Хар мөрний цулбуурт, Цулбуурт загас)
Амарын цурхай (Хар мөрний цурхай)
Амарын шонхор
Амарын эрээн живэрт (Шанага загас)
Америкийн шийхнүүхэй
Америк усны булга
Анхидал ангир
Аполлон эрвээхэй
Аргаль хонь
Арнолдын эрээлж
Арцны бужмар
Арцны зангалай
Асганы огдой
Асрын алтанхараацай
Б
Бага бидэрт эрвээхэй
Бага дамнуур соно
Бага тогосон одот
Бага цэнхэр эрвээхэй
Бага якут царцаахай
Баданга хүдэр
Байгалийн нугас
Байгалийн омуль (Омоль)
Байгалийн үхэр хэдгэнэ
Балч гоорбис
Бамбай хоншоорт могой
Банхар булжуухай
Банхар охилбялзуухай
Бараан далавчит царцаахай
Бараан далавчит, цөлийн царцаа
Бараан духт харуулч соно
Бараан оготно
Бараан хэрэм
Барабений таршаа
Баруундуу цоохор далавчит царцаахай
Бахим бүргэд
Бахим хараалай
Бахим хушуут хурагч
Бей-биенкогийн барзгар царцаа
Бей-биенкогийн цөлийн царцаа
Бидэрт шатансүүлт
Бичил бухшувуу
Бичил салалж
Бичилхэн тутгалжин
Бичилхэн түнжүүр
Богино далавчит тоонолжит царцаа
Бозлог зурам
Бор бужиранга
Бор бүргэд
Бор галуу
Бор гөрөөс
Бордын хүрэлзгэнэ
Борлог дуучшувуу
Борлог хөмрөг
Бор нугас
Боролзой болжмор
Бор соотон багваахай
Бор тодол
Бор толгойт цахлай
Бор турсаахай
Бор туулай
Бор харх
Бор хурагч
Бор хэвлийт тоншуул
Борцгор хотон
Бор шишүүхэй
Бөвөөлжин өвөөлж
Бөртөт бухшувуу
Бөртөт намнаахай
Бөртөт шийхнүүхэй
Бруннерийн бах царцаа
Бужмаг хөөндэй
Буйрын монхор гүрц
Булуу цагаан
Бургасны ураншувуу
Бургасны хүр эрвээхэй
Буслаг сүлэг
Бутны охилбялзуухай
Бутны сонд
Буулгат хөмрөг
Буулгат хүүрзгэнэ
Буурал бужиранга
Буурал галуу
Буурал сармаахай
Буурал сүвээцагаан
Буурал тоншуул
Буурал үст бүжигч
Буурал хараалзай
Буурал хомноот
Буурал хөгчүү
Буурал шунгуур
Бухан дунхай
Бух голио
Бух сугас
Бүгээн хөөндэй
Бүгээн эргийн хараацай
Бүжимч чогчиго
Бүлхэрээ бужмар
Бүрдийн шишүүхэй
Бүрдний хөгчүү
Бүрэнхийн хонгор багваахай, хонгор бүрэнхийвч
Бүслүүрт соно
Бүхт дуучшувуу
Бэйрдийн элсэг
Бэр цэцэгч шумбуур
Бэсрэг атаахай
Бэсрэг дэглий
Бэсрэг тутгалжин
Бэсрэг хайлгана
М
Мадагаскар тутгалжин
Мазаалай баавгай
Мангис дорго
Мандир уранхажин
Манж номин
Мануул мий
Манхин галуу
Марзын царцаа
Матигар хөгчүү
Махаон дэвүүр
Миддендорфын шатансүүлт
Мичидийн барзгар царцаа
Мищенкогийн илдэн сахалт царцаахай
Могой гүрвэл
Могойч загалай
Модестус үхэр хэдгэнэ
Модны анхир
Модны мэлхий (Алс дорнодын модны мэлхий)
Модны цэгцгий
Мойлон галсүүлт
Молцог хандгай
Монгол алтанжигүүр
Монгол бах
Монгол божирог
Монгол болжмор
Монгол гүрвэл
Монгол даахай
Монгол ногтруу
Монгол танан хясаа
Монгол тарвага
Монгол Хадран
Монгол хайруулдай
Монгол хараацай
Монгол хиазат
Монгол хулан жороо
Монгол цахлай
Монгол чичүүл
Монголын оготно
Монголын толбот царцаахай
Монголын улаан далбаат (Улаан далбаа)
Монхор хоншоорт зэвэг
Морин тавхарал, Морин загас
Морин тутгалжин
Морин хараалай
Морин харцага
Морин цууцал
Морин чичүүл
Мосерийн цөлийн царцаа
Мөнгөлөг хэлтэг
Мөнгөлөг шунгаахай
Мөсний цахлай
Мэхээрч оготно
Мяраан чогчиго
У
Угалзан бэгбаатар
Улаавар бужмар
Улаан бор бужирга
Улаан бөгст царцаа
Улаан бужмар
Улаан гүеэт гахууна
Улаан гүеэт хөөндэй
Улаан далавчит цөлийн царцаа
Улаан духт серин
Улаан живэрт
Улаан нүдэн
Улаан нүдэт соно
Улаан соно
Улаан сэлээхэй
Улаан хошуут биваан
Улаан хошуут жунгаа
Улаан хошуут тодол
Улаан хөлт өвсөч- царцаахай
Улаан хөлт хөгчүү
Улаан хөмсөгт дуучшувуу
Улаан хүзүүт шумбуур
Улбар, булцуу сахалт царцаахай
Улбар галсүүлт
Умардын дуучшувуу
Умардын сармаахай
Умардын хавтгаалж
Умардын хараалай
Умардын царцаа
Умартын эрээлжий
Ундар нүдэн шумбуур
Урианхайн дуучшувуу
Урианхайн цагаанхиазат
Урт сүүлт зурам
Урт сүүлт хөгт
Урт сүүлт шишүүхэй
Усны бухшувуу
Усны могой
Усны нөмрөг бүргэд
Усны түнжүүр
Уссаг багваахай
Уссурын сахалт багваахай
Усч гэрэлзгэнэ
Усч оготно
Уулын гавшгай голио
Уулын зэржигэнэ
Уулын согсоот бүргэд
Уулын цэгцгий
Ухаа бөлбөл
Ухаа дунхай
Ухаа сугат хөгт
Ухаа хажир
Ухаа шумбуур
Ухаа шунгуур
Ухаа элсэг
Х
Хаврын суман соно
Хаврын суман соно
Хаврын суман соно
Хавтгай
Хадаасан гүрц
Хадны барагчин
Хадны боршуу
Хадны жижир
Хадны суусар
Хадны тагтаа
Хадны цөлийн царцаа
Хадуур элсэг
Хажилгат ханчир
Хайрган цөлийн царцааа
Хайргууна шонхор
Хайргын хөгчүү
Хайргын царцаа
Халбаган жараа (Амармөрний халбаганжараа, халбаган загас)
Халбаган сахалт царцаахай
Халбага нугас
Халбаган хошуут
Халгайч урагчин
Халгайч эрвээхэй
Халзан түнжүү
Халзан шүрсүүлт
Халздай дорго
Халимагт зэржигэнэ
Халиун буга
Халиун заараг
Халиун хөөндэй
Халтар шунгуур
Ханамал хөхөө
Хан бүргэд
Ханхын гүрц
Хараалжин цууцал
Харагчин хараацгай
Харалдай болжмор
Хар гүеэт хөөндэй
Хар далавчит таршаа
Хар доронго
Хар духт дунхай
Харзны шийхнүүхэй
Харлаг хэрээ
Хар магнайт халуу
Хар мөрний хавч
Хар мөрний цариг могой
Хар мөрний царцаахай
Хар омруут хайруулдай
Хар өрөвтас
Хар соно
Хар судалт царцаа
Хар судаст өвсөч царцаахай
Харсун бүргэд
Харсуун зэржигэнэ
Харсуун ууль
Хар сүүлтий
Хар сүүлт цахлай
Хар тогоруу
Хар тодол
Хар толгойт хөмрөг
Хар толгойт хөхбух
Хар тоншуул
Хархираа тогоруу
Хар хөгчүү
Хар хөмсөгт охилбялзуухай
Хар хөөндэй
Хар хур
Хар хэрээ
Хар шанаат хөмрөг
Хар элсэг
Хасаг дуучшувуу
Хатаанз ишнүүр
Хатгуурт харваа загас
Хилэн автон эрвээхэй
Хилэн гүеэт гахууна
Хилэн ипполит эрвээхэй
Хилэн хараалзай
Хималайн зангалай
Хималайн хажир
Хималайн хайруулдай
Хоёр өнгөт голиохой
Хожуу сармаахай
Холтсон гоётуул
Хондлой цагаан тоншуул
Хондлой цагаан ураацай
Хондон ангир
Хонин тоодог
Хон хэрээ
Хорхой загас, дугараг амтан (Могор, могой жарас, жарас)
Хоссудалт дуучшувуу
Хотгуужин чөрх
Хотны бүгээхэй
Хотны дэгэл
Хотны үен
Хошуу галуу
Хөвдний үхэр хэдгэнэ
Хөвсгөл хадран
Хөвчийн бялзуумар
Хөвчийн дуудууш
Хөгцний бяцхан цох
Хөөрхөн суман соно
Хөрөөлөг дамнуур соно
Хөхвөр нуруут намнаа
Хөхвөр олби
Хөхвөр тагтаа
Хөх дэглий
Хөх зоот гургалдай
Хөхлөрийн хөмрөг
Хөх түрүүт хөмрөг
Хөх цэгцгий
Хөх шишүүхэй
Хув бэгбаатар
Хувьсхай дөрвөлжин далавчит царцаахай
Хувьсхай царцаахай
Хужирсаг царцаа
Хулан
Хулгар гуйванга
Хул дунхай
Хумхайн эгэл шумуул
Хумхин бохио
Хурган дэглий
Хурган намнаа
Хурган тодол
Хурган түнжүүр
Хурган хараалай
Хурган хөхөө
Хурган цахлай
Хурган цоохондой
Хурган цууцал
Хурган шунгуур
Хуруут хун
Хурын ураацай
Хуягт суман соно
Хүзүүвчит хиазат
Хүмей дуучшувуу
Хүммелий барзгар царцаа
Хүн хорхой
Хүнхэл тагтаа
Хүрэвтэр тагтаа
Хүрэн баавгай
Хүрэн ортетрум
Хүрэн толгойт хөмрөг
Хүрэн толгойт хөхбух
Хүрэн толгойт цахлай
Хүрэн түрүүт билүүс
Хүрэн хөөндэй
Хүрээний хараацай
Хэвлүүн атаахай
Хэнтий огдой
Хэргэлзий оготно
Хэрмийн бялзуухай
Хээнцэр сэвгэр
Хээрийн боршувуу
Хээрийн галуу
Хээрийн охилбялзуухай
Хээрийн солонго
Хээрийн хавтгаалж
Хээрийн хулгана
Хээрийн хулд
Хээрийн шийхнүүхэй
Хянгат дөрвөлжин далавчит царцаахай
Хярс
Хятадын хуурамч гүрц
Ц
Цаа буга
Цагаалиг болжмор
Цагаан амар
Цагаан ахууна
Цагаан гүеэт донгор
Цагаан догтор (Үлгэр загас)
Цагаан загас
Цагаан зарам
Цагаан зээр
Цагаан омруут түнжүүр
Цагаан сахлаг дэглэй
Цагаан сүүлт нөмрөг бүргэд
Цагаан сүүлт ортетрум
Цагаан сүүлт хөгчүү
Цагаан тогоруу
Цагаан үен
Цагаан хадир
Цагаан хөмсөгт нугас
Цагаан хөмсөгт хөмрөг
Цагаан хөмсөгт хөөндэй
Цагаан хүзүүт хөмрөг
Цагаан хэвэлт хөмрөг
Цагаан шанаат хараалзай
Цагаан шанаат хөмрөг
Цагаан шонхор
Цайвар далавчит царцаа
Цайвар судалт царцаахай
Цайвар шилбэт цоохор-царцаахай
Цайдамын цөлийн царцаа
Цангинаа дуучшувуу
Цармын атаахай
Цармын бүргэд
Цармын хараацай
Цасны богшоодой
Цасч дэглий
Цасч хөмрөг
Цахиур бохио
Цомч шишүүхэй
Цоохондой
Цоохор бэр соно
Цоохор бэр соно
Цоохор голио
Цоохор ирвэс
Цоохор тоншуул
Цоохор хонин гүрвэл
Цорго хамарт багваахай
Цөлийн алтанжигүүр
Цөлийн гоолиг царцаа
Цөлийн дөрвөлжин далавчит царцаахай
Цөлийн зэржигэнэ
Цөлийн хужирсаг царцаа
Цөлийн хянгат царцаа
Цөлийн царцаа
Цөлийн чогчиго
Цөлийн шарилжны царцаа
Цэвдгийн ахууна
Цэвдгийн ууль
Цэгээн дагзат дуучшувуу
Цэгээн шилбэт дуучшувуу
Цэлдэн хөгчүү
Цэн тогоруу
Цэнхэр аргирогномон эрвээхэй
Цэнхэр далавчит таршаа
Цэнхэр дамнуур соно
Цэнхэр жижир
Цэнхэр шаазгай
Цэнхэр шанаат зөгийч
Цээжмэг галсүүлт
Ш
Шагшуургын хумхайн шумуул
Шагшуургын шатансүүлт
Шарга зөгийч
Шаргал үхэрдэй (Хилэн хар загас)
Шарга хайруулдай
Шармаг элсэг
Шар мэлзэн задуулай
Шарнад цөөвөр
Шар нүдэн хөмрөг
Шар соно
Шар түрүүт цэгцгий
Шар түрүүт элсэг
Шар хошуут жунгаа
Шар хөлт өвгөө соно
Шар хөмсөгт хөмрөг
Шар цэгцгий
Шар чичүүл
Шар шилбэт таршаа
Шар элэгт хөмрөг
Шивэр гүлмэр (Сибирийн гүлмэр)
Шивэр гүрц
Шивэрийн царцаахай
Шивэр мэлхий (Сибирийн мэлхий)
Шивэр намнаахай
Шивэр сахалт эрээлж
Шивэр сугас
Шивэр Хадран (Сибирийн хадран)
Шивэр хилэм
Шивэр хөөндий
Шивэр хөтүү
Шивэр хөхбух
Шивэр цоохондой
Шивэр чимхүүр загас (Чимхүүр загас)
Шивэр энхэтбялзуухай
Шивэр эрээн живэрт
Шийгнээ гургалдай
Шилийн сар
Шилийн шонхор
Шилүүс мий
Ширгийн оготно
Шовтгор алаг нугас
Шомбон духт цөлийн царцаа
Шөвгөн хараалж
Шөвгөр зэржигэнэ
Шөвгөр хоншоорт зэвэг
Шөвгөр цахлай
Штуббендорфын дэвүүр
Шугуйн хараалж
Шугуйн хөгчүү
Шунгаач харцага
Шунхан цэгцүүхэй
Шууман шонхор
Шүдлэг нуруувчит цох
Шүтээн цох