Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
1 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шүрэн цох Aaages Aaages Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Хятадын хуурамч гүрц Abbottina Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Зоодой Abramis Дэлгэрэнгүй
4 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Төөлүүрч эрвээхэй Abraxas Abraxas Дэлгэрэнгүй
5 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Absidia Absidia Дэлгэрэнгүй
6 Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametropus Acanthametropus Дэлгэрэнгүй
7 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Zodariidae Acanthinozodium Acanthinozodium Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Бужиргынхан Цэгцүүхэй Acanthis Дэлгэрэнгүй
9 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эвэрт цох Acanthocinus Acanthocinus Дэлгэрэнгүй
10 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Acanthocyclops Acanthocyclops Дэлгэрэнгүй