Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
1 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Theridiidae Zythyphantes Zythyphantes Дэлгэрэнгүй
2 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Богино далавчит цох Zyras Zyras Дэлгэрэнгүй
3 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Araneidae Zygiella Zygiella Дэлгэрэнгүй
4 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Талтирааныхан Гархинүдэн Zosterops Дэлгэрэнгүй
5 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Няслуур цох Zorochros Zorochros Дэлгэрэнгүй
6 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Lycosidae Zornella Zornella Дэлгэрэнгүй
7 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Linyphiidae Zornella Zornella Дэлгэрэнгүй
8 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Miturgidae Zora Zora Дэлгэрэнгүй
9 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Хөөндэйнхэн Хөөндий Zoothera Дэлгэрэнгүй
10 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Буглаа цох Zonitis Zonitis Дэлгэрэнгүй