Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
1 Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Хулдынхан Зэвэг Brachymystax Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Хулдынхан Тул Hucho Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Цагаасагынхан Цагаан загас Coregonus Дэлгэрэнгүй
4 Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Хадрангийхан Хадран Thymallus Дэлгэрэнгүй
5 Хөвчтөн Шувуу Эргүүбортон Эргүүборынхон Эргүүбор Caprimulgus Дэлгэрэнгүй
6 Хөвчтөн Шувуу Эвэр хошуутан Өвөөлжийнхөн Өвөөлж Upupa Дэлгэрэнгүй
7 Хөвчтөн Шувуу Шунгууртан Шунгуурынхан Шунгуур Tachybaptus Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Шувуу Шунгууртан Шунгуурынхан Шунгуур Podiceps Дэлгэрэнгүй
9 Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Жинхэнэ царцаахай Acrida Acrida Дэлгэрэнгүй
10 Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Жинхэнэ царцаахай Calliptamus Calliptamus Дэлгэрэнгүй