Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
1 Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametropus Acanthametropus Дэлгэрэнгүй
2 Дугариг хорхой Enoplea Dorylaimida Actinolaimidae Actinolaimus Actinolaimus Дэлгэрэнгүй
3 Дугариг хорхой Enoplea Dorylaimida Actinolaimidae Actinolaimus Actinolaimus Дэлгэрэнгүй
4 Дугариг хорхой Chromadorea Diplostomida Acuariidae Streptocara  Streptocara  Дэлгэрэнгүй
5 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Synhimanthus Synhimanthus Дэлгэрэнгүй
6 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Cosmocephalus Cosmocephalus Дэлгэрэнгүй
7 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Echinuria Echinuria Дэлгэрэнгүй
8 Дугариг хорхой Chromadorea Strongylida Acuariidae  Paracuaria macdonaldi Paracuaria macdonaldi Дэлгэрэнгүй
9 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Acuaria Acuaria Дэлгэрэнгүй
10 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Agelenidae Agelena Agelena Дэлгэрэнгүй