Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
1 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Моголзой Misgurnus Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Чимхүүр загас Cobitis Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Явлагийнхан Явлаг Pandion Дэлгэрэнгүй
4 Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Ээтэнгийнхэн Хилэнжигүүр Himantopus Дэлгэрэнгүй
5 Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Ээтэнгийнхэн Ээтэн Recurvirostra Дэлгэрэнгүй
6 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эуцинетид/ Хавтай гуят/ цох Eucinetus Eucinetus Дэлгэрэнгүй
7 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эуцинетид/ Хавтай гуят/ цох Rhacopus Rhacopus Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Наймас эрээлж Lefua Дэлгэрэнгүй
9 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Эрээлж Barbatula Дэлгэрэнгүй
10 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Гурамсан эрээлж Triplophysa Дэлгэрэнгүй