Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
1 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шүрэн цох Aaages Aaages Дэлгэрэнгүй
2 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Төөлүүрч эрвээхэй Abraxas Abraxas Дэлгэрэнгүй
3 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Absidia Absidia Дэлгэрэнгүй
4 Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametropus Acanthametropus Дэлгэрэнгүй
5 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Zodariidae Acanthinozodium Acanthinozodium Дэлгэрэнгүй
6 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эвэрт цох Acanthocinus Acanthocinus Дэлгэрэнгүй
7 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Cyclopoida Cyclopidae Acanthocyclops Acanthocyclops Дэлгэрэнгүй
8 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Diaptomidae Acanthodiaptomus Acanthodiaptomus Дэлгэрэнгүй
9 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Liocraniidae Acantholycosa Acantholycosa Дэлгэрэнгүй
10 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Liocraniidae Acantholycusa Acantholycusa Дэлгэрэнгүй