Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
1 Хөвчтөн Шувуу Тахиатан Гургуулынхан Ятуу Perdix Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Хэрээнийхэн Ятга шаазгай Garrulus Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Шувуу Галуутан Нугасныхан Ямаансүүлт Oxyura Дэлгэрэнгүй
4 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Ямаа Capra Дэлгэрэнгүй
5 Үе хөлтөн Шавж Хос далавчтан Эрлэгийнхтэн Ялаа Satanas gigas Дэлгэрэнгүй
6 Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Явлагийнхан Явлаг Pandion Дэлгэрэнгүй
7 Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Ээтэнгийнхэн Ээтэн Recurvirostra Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Яст загас Живэртэн Живэртийнхэн Эрээн живэрт Leocottus Дэлгэрэнгүй
9 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Эрээлж Barbatula Дэлгэрэнгүй
10 Хөвчтөн Шувуу Эргүүбортон Эргүүборынхон Эргүүбор Caprimulgus Дэлгэрэнгүй