Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
81 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Шөнийн эрвээхэй Agrochola Agrochola Дэлгэрэнгүй
82 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Цэнхэр эрвээхэй Agrodiaetus Agrodiaetus Дэлгэрэнгүй
83 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Шөнийн эрвээхэй Agrotis Agrotis Дэлгэрэнгүй
84 Үе хөлтөн Шавж Хоовгон Philopotamidae Agrypnia Agrypnia Дэлгэрэнгүй
85 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Linyphiidae Agyneta Agyneta Дэлгэрэнгүй
86 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Цэнхэр эрвээхэй Ahlbergia Bryk, 1946 Ahlbergia Bryk, 1946 Дэлгэрэнгүй
87 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Холтосч хавтгай цох Airaphilus Airaphilus Дэлгэрэнгүй
88 Хөвчтөн Шувуу Галуутан Нугасныхан Уранхажин Aix Дэлгэрэнгүй
89 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Dictynidae Ajmonia Ajmonia Дэлгэрэнгүй
90 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шөвгөр хушуут цох Alatavia Alatavia Дэлгэрэнгүй