Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
81 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Linyphiidae Typhochrestoides Typhochrestoides Дэлгэрэнгүй
82 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Мөөгний үсэрхэг цох Typhaea Typhaea Дэлгэрэнгүй
83 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шөвгөр хушуут цох Tychius Tychius Дэлгэрэнгүй
84 Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Шивнүүрийнхэн Шивнүүрт Turnix Дэлгэрэнгүй
85 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Хөөндэйнхэн Хөөндэй Turdus Дэлгэрэнгүй
86 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эриринид цох Trypophloeus Trypophloeus Дэлгэрэнгүй
87 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эриринид цох Trypodendron Trypodendron Дэлгэрэнгүй
88 Ascomycota Sordariomycetes Xylariales Bartaliniaceae Truncatella Truncatella Дэлгэрэнгүй
89 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Трогид цох Trox Trox Дэлгэрэнгүй
90 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Арьсч цох Trogoderma Trogoderma Дэлгэрэнгүй