Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
71 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Хонь Ovis Дэлгэрэнгүй
72 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Зээр Procapra Дэлгэрэнгүй
73 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Бөхөн Saiga Дэлгэрэнгүй
74 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Хүдэрийнхэн Хүдэр Moschus Дэлгэрэнгүй
75 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Бугынхан Хандгай Alces Дэлгэрэнгүй
76 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Бугынхан Гөрөөс Capreolus Дэлгэрэнгүй
77 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Бугынхан Буга Cervus Дэлгэрэнгүй
78 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Бугынхан Цаа Rangifer Дэлгэрэнгүй
79 Хөвчтөн Шувуу Гахуунтан Гахууныхан Гахууна Gavia Дэлгэрэнгүй
80 Хөвчтөн Шувуу Шунгууртан Шунгуурынхан Шунгуур Podiceps Дэлгэрэнгүй