Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
61 Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Жинхэнэ царцаахай Aeropedellus Aeropedellus Дэлгэрэнгүй
62 Үе хөлтөн Шавж Сонотон Дамнуурчныхан Aeschna Aeschna Дэлгэрэнгүй
63 Үе хөлтөн Шавж Хоовгон Тор нэхэгч хоовгон Aethaloptera Aethaloptera Дэлгэрэнгүй
64 Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Heptageniidae Afronurus Afronurus Дэлгэрэнгүй
65 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Сэлэгч цох Agabus Agabus Дэлгэрэнгүй
66 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эвэрт цох Agapanthia Agapanthia Дэлгэрэнгүй
67 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эвэрт цох Agapanthiola Agapanthiola Дэлгэрэнгүй
68 Үе хөлтөн Шавж Хоовгон Glossosomatidae Agapetus Agapetus Дэлгэрэнгүй
69 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Одой цох Agathidium Agathidium Дэлгэрэнгүй
70 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Навчич цох Agelastica Agelastica Дэлгэрэнгүй