Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
61 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Үен Mustela Дэлгэрэнгүй
62 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Хүрнэ Vormela Дэлгэрэнгүй
63 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Усны булга Neovison Дэлгэрэнгүй
64 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Arctonyx Arctonyx Дэлгэрэнгүй
65 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Баавгай Баавгай Ursus Дэлгэрэнгүй
66 Хөвчтөн Хөхтөн Туурайтан Адууныхан Адуу Equus Дэлгэрэнгүй
67 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Гахай Гахай Sus Дэлгэрэнгүй
68 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Тэмээнийхэн Тэмээ Camelus Дэлгэрэнгүй
69 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Ямаа Capra Дэлгэрэнгүй
70 Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Сүүлтий Gazella Дэлгэрэнгүй