Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
51 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шөвгөр хушуут цох Adosomus Adosomus Дэлгэрэнгүй
52 Үе хөлтөн Шавж Хос далавчтан Шумуул Aedes Aedes Дэлгэрэнгүй
53 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Илтэс сахалт цох Aegialia Aegialia Дэлгэрэнгүй
54 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Сүүлт хөхбухынхан Сүүлт хөхбух Aegithalos Дэлгэрэнгүй
55 Хөвчтөн Шувуу Уультан Уулийнхан Ариан Aegolius Дэлгэрэнгүй
56 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эвэрт цох Aegomorphus Aegomorphus Дэлгэрэнгүй
57 Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Харцагынхан Тас Aegypius Дэлгэрэнгүй
58 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Salticidae Aelerillus Aelerillus Дэлгэрэнгүй
59 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Няслуур цох Aeoloderma Aeoloderma Дэлгэрэнгүй
60 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Няслуур цох Aeoloides Aeoloides Дэлгэрэнгүй