Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
51 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Муур Otocolobus Дэлгэрэнгүй
52 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Ирвэс Uncia Дэлгэрэнгүй
53 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Чоно Canis Дэлгэрэнгүй
54 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Цөөвөр Cuon Дэлгэрэнгүй
55 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Элбэнх Nyctereutes Дэлгэрэнгүй
56 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Үнэг Vulpes Дэлгэрэнгүй
57 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Дорго Meles Дэлгэрэнгүй
58 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Зээх Gulo Дэлгэрэнгүй
59 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Халиу Lutra Дэлгэрэнгүй
60 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Булга Martes Дэлгэрэнгүй