Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
41 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Actinophytocola Actinophytocola Дэлгэрэнгүй
42 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Micromonosporaceae Actinoplanes Actinoplanes Дэлгэрэнгүй
43 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Шөнийн эрвээхэй Actinotia Actinotia Дэлгэрэнгүй
44 Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Хомноотынхон Хайргын хөгчүү Actitis Дэлгэрэнгүй
45 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Acuaria Acuaria Дэлгэрэнгүй
46 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Araneidae Aculepeira Aculepeira Дэлгэрэнгүй
47 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Жийгээ/Бар цох Acupalpm Acupalpm Дэлгэрэнгүй
48 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шүрэн цох Adalia Adalia Дэлгэрэнгүй
49 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Хар цох Adesmia Adesmia Дэлгэрэнгүй
50 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Илтэс сахалт цох Adoretus Adoretus Дэлгэрэнгүй