Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
41 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Навчич цох Xanthogaleruca Xanthogaleruca Дэлгэрэнгүй
42 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Шөнийн эрвээхэй Xanthia Xanthia Дэлгэрэнгүй
43 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Lycosidae Wubanoides Wubanoides Дэлгэрэнгүй
44 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Linyphiidae Wideria Wideria Дэлгэрэнгүй
45 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Micryphantidae Wideria Wideria Дэлгэрэнгүй
46 Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Wickerhamomycetaceae Wickerhamomyces Wickerhamomyces Дэлгэрэнгүй
47 Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Sporormiaceae Westerdykella Westerdykella Дэлгэрэнгүй
48 Firmicutes Bacilli Lactobacillales Leuconostocaceae Weissella Weissella Дэлгэрэнгүй
49 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Эребидийн овог Watsonarctia Watsonarctia Дэлгэрэнгүй
50 Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Hymenolepididae Wardoides Wardoides Дэлгэрэнгүй