Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
41 Хөвчтөн Хөхтөн Шавьж идэштэн Чацуулин Чацуулин Talpa Дэлгэрэнгүй
42 Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Сармаахай Eptesicus Дэлгэрэнгүй
43 Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Турсаахай Hypsugo Дэлгэрэнгүй
44 Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Myotis Myotis Дэлгэрэнгүй
45 Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Багваахай Plecotus Дэлгэрэнгүй
46 Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Vespertilio Vespertilio Дэлгэрэнгүй
47 Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Nyctalus Nyctalus Дэлгэрэнгүй
48 Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Murina Murina Дэлгэрэнгүй
49 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Мий Felis Дэлгэрэнгүй
50 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Шилүүс Lynx Дэлгэрэнгүй