Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
31 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Шөнийн эрвээхэй Acronicta Acronicta Дэлгэрэнгүй
32 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Chydoridae Acroperus Acroperus Дэлгэрэнгүй
33 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Богино далавчит цох Acrotona Acrotona Дэлгэрэнгүй
34 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Өдөн далавчит цох Acrotrichis Acrotrichis Дэлгэрэнгүй
35 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Шөнийн эрвээхэй Actebia Actebia Дэлгэрэнгүй
36 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Actinobispora Actinobispora Дэлгэрэнгүй
37 Дугариг хорхой Enoplea Dorylaimida Actinolaimidae Actinolaimus Actinolaimus Дэлгэрэнгүй
38 Дугариг хорхой Enoplea Dorylaimida Actinolaimidae Actinolaimus Actinolaimus Дэлгэрэнгүй
39 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Thermomonosporaceae Actinomadura Actinomadura Дэлгэрэнгүй
40 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Mucoraceae Actinomucor Actinomucor Дэлгэрэнгүй