Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
31 Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Tridactylidae  Xya Xya Дэлгэрэнгүй
32 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эвэрт цох Xestoleptura Xestoleptura Дэлгэрэнгүй
33 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Шөнийн эрвээхэй Xestia Xestia Дэлгэрэнгүй
34 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Philodromidae Xerolycosa Xerolycosa Дэлгэрэнгүй
35 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Lycosidae Xerocyclosa Xerocyclosa Дэлгэрэнгүй
36 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шөвгөр хушуут цох Xeralophus Xeralophus Дэлгэрэнгүй
37 Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Хомноотынхон Хөгчүүлэг Xenus Дэлгэрэнгүй
38 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Холтос мэрэгч цох Xenoglena Xenoglena Дэлгэрэнгүй
39 Ascomycota Eurotiomycetes Onygenales Onygenaceae Xanthothecium Xanthothecium Дэлгэрэнгүй
40 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Төөлүүрч эрвээхэй Xanthorrhoe Xanthorrhoe Дэлгэрэнгүй