Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
31 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Чичүүлийнхэн Чичүүл Meriones Дэлгэрэнгүй
32 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Чичүүлийнхэн Rhombomys Rhombomys Дэлгэрэнгүй
33 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Номин Номин Myospalax Дэлгэрэнгүй
34 Хөвчтөн Хөхтөн Туулайтан Огдой Огдой Ochotona Дэлгэрэнгүй
35 Хөвчтөн Хөхтөн Туулайтан Туулай Туулай Lepus Дэлгэрэнгүй
36 Хөвчтөн Хөхтөн Зараатан Зараа Зараа Hemiechinus Дэлгэрэнгүй
37 Хөвчтөн Хөхтөн Зараатан Зараа Зараа Mesechinus Дэлгэрэнгүй
38 Хөвчтөн Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Малтаахай Crocidura Дэлгэрэнгүй
39 Хөвчтөн Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Гэрэлзгэнэ Neomys Дэлгэрэнгүй
40 Хөвчтөн Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Атаахай Sorex Дэлгэрэнгүй