Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
21 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Сэгч цох Aclypea Aclypea Дэлгэрэнгүй
22 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Мөлгөр цох Acmaeodera Acmaeodera Дэлгэрэнгүй
23 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Мөлгөр цох Acmaeoderella Acmaeoderella Дэлгэрэнгүй
24 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эвэрт цох Acmaeops Acmaeops Дэлгэрэнгүй
25 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Навчич цох Acmenychus Acmenychus Дэлгэрэнгүй
26 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Навчич цох Acolastus Acolastus Дэлгэрэнгүй
27 Ascomycota Sordariomycetes Hypocreales Incertae sedis Acremonium Acremonium Дэлгэрэнгүй
28 Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Жинхэнэ царцаахай Acrida Acrida Дэлгэрэнгүй
29 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Тодолынхон Acridotheres Acridotheres Дэлгэрэнгүй
30 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Зэржигэнийхэн Охинбялзуухай Acrocephalus Дэлгэрэнгүй