Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
21 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Сохдой оготно Ellobius Дэлгэрэнгүй
22 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Оготно Microtus Дэлгэрэнгүй
23 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Хөвхөлжин Myopus Дэлгэрэнгүй
24 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Ойн оготно Myodes Дэлгэрэнгүй
25 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Заарт харх Ondatra Дэлгэрэнгүй
26 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Үлийн оготно Lasiopodomys Дэлгэрэнгүй
27 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Хулгана Micromys Дэлгэрэнгүй
28 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Ойн хулгана Apodemus Дэлгэрэнгүй
29 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Гэрийн хулгана Mus Дэлгэрэнгүй
30 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Харх Rattus Дэлгэрэнгүй