Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
2461 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Lycosidae Zornella Zornella Дэлгэрэнгүй
2462 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Linyphiidae Zornella Zornella Дэлгэрэнгүй
2463 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Няслуур цох Zorochros Zorochros Дэлгэрэнгүй
2464 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Талтирааныхан Гархинүдэн Zosterops Дэлгэрэнгүй
2465 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Araneidae Zygiella Zygiella Дэлгэрэнгүй
2466 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Богино далавчит цох Zyras Zyras Дэлгэрэнгүй
2467 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Theridiidae Zythyphantes Zythyphantes Дэлгэрэнгүй