Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
2461 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Zodariidae Acanthinozodium Acanthinozodium Дэлгэрэнгүй
2462 Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametropus Acanthametropus Дэлгэрэнгүй
2463 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Absidia Absidia Дэлгэрэнгүй
2464 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Төөлүүрч эрвээхэй Abraxas Abraxas Дэлгэрэнгүй
2465 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Зоодой Abramis Дэлгэрэнгүй
2466 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Хятадын хуурамч гүрц Abbottina Дэлгэрэнгүй
2467 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шүрэн цох Aaages Aaages Дэлгэрэнгүй