Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
2461 Хавтгай хорхой Шимэгч хорхой Diplostomida Diplostomidae Diplostomum Diplostomum Дэлгэрэнгүй
2462 Хавтгай хорхой Шимэгч хорхой Plagiorchiida Echinostomatidae  Echinostoma Echinostoma Дэлгэрэнгүй
2463 Хавтгай хорхой Шимэгч хорхой Plagiorchiida Echinostomatidae  Paryphostomum Paryphostomum Дэлгэрэнгүй
2464 Хавтгай хорхой Шимэгч хорхой Plagiorchiida Plagiorchiidae Plagiorchis Plagiorchis Дэлгэрэнгүй
2465 Хавтгай хорхой Шимэгч хорхой Plagiorchiida Notocotylidae Notocotylus Notocotylus Дэлгэрэнгүй
2466 Хавтгай хорхой Шимэгч хорхой Plagiorchiida Opisthorchiidae Opisthorchis Opisthorchis Дэлгэрэнгүй
2467 Дугариг хорхой Secernentea Strongylida Trichostrongylidae Trichostrongylus Trichostrongylus Дэлгэрэнгүй