Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
11 Үе хөлтөн Олон хөлтөн Calanoida Diaptomidae Acanthodiaptomus Acanthodiaptomus Дэлгэрэнгүй
12 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Liocraniidae Acantholycosa Acantholycosa Дэлгэрэнгүй
13 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Liocraniidae Acantholycusa Acantholycusa Дэлгэрэнгүй
14 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Linyphiidae Acartauchenius Acartauchenius Дэлгэрэнгүй
15 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Төөлүүрч эрвээхэй Acasis Acasis Дэлгэрэнгүй
16 Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Харцагынхан Харцага Accipiter Дэлгэрэнгүй
17 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Хатгуурт харваа Acheilognathus Дэлгэрэнгүй
18 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Богино далавчит цох Achenium Achenium Дэлгэрэнгүй
19 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Богино далавчит цох Acidota Acidota Дэлгэрэнгүй
20 Хөвчтөн Яст загас Хилэмтэн Хилэмийнхэн Хилэм Acipenser Дэлгэрэнгүй