Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
11 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Соотон алагдаахай Euchoreutes Дэлгэрэнгүй
12 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Алагдааганцар Pygeretmus Дэлгэрэнгүй
13 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Даахай Stylodipus Дэлгэрэнгүй
14 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Цомч шишүүхэй Allocricetulus Дэлгэрэнгүй
15 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Шишүүхэй Cricetulus Дэлгэрэнгүй
16 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Зусаг Phodopus Дэлгэрэнгүй
17 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Барагчин Alticola Дэлгэрэнгүй
18 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Arvicola Arvicola Дэлгэрэнгүй
19 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Eolagurus Eolagurus Дэлгэрэнгүй
20 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Lagurus Lagurus Дэлгэрэнгүй